Stichting Jeugd voor Jeugd

Omstreeks 1950 waren er in Bladel behalve sportverenigingen ook verschillende jeugdverenigingen voor zowel jongens als meisjes actief. De jeugdverenigingen waren op katholieke basis gestoeld waardoor in het bestuur van elke vereniging een geestelijk adviseur aanwezig was.

In die tijd had de ‘Parochie H Petrus Banden’ in Bladel één pastoor en twee kapelaans wiens taak het o.a. was als geestelijk adviseur in de besturen van de verschillende verenigingen zitting te nemen. Één van deze verenigingen bestaat nog steeds en heet tegenwoordig ‘Scouting’. Voorheen was dit de verkennerij alleen voor jongens opgericht in 1946.

Behalve de verkennerij bestond er in die tijd ook het jongensgilde. Deze hadden hun plaats van bijeenkomst in het parochiehuis tegenover de katholieke kerk die gevestigd is in de Sniederslaan in het centrum van Bladel. Het jongensgilde kampte in de zestigerjaren met een ruimtegebrek en besloot in navolging van de verkenners op gelijke wijze ook een blokhut te bouwen aan de rand van de bossen in Bladel.

Naast de contributie van de leden had het jongensgilde ook nog inkomsten uit de verhuur van de blokhut aan jeugdverenigingen uit andere gemeenten. Deze kwamen voornamelijk uit het westen van Nederland.

In de jaren 1970-1980 zijn vele parochiële verenigingen opgeheven. Vanaf die tijd is in de blokhut geen vereniging meer gehuisvest.

In het jaar 2003 zijn dan ook enkele mensen die zich bezighielden met het jeugd- en welzijnswerken benaderd door de beheerder van ‘Blokhut de Piramide’ van Stichting Jeugdbelangen. Door vergrijzing is met hen besloten een goed alternatief te zoeken voor beheer en behoud van de blokhut.

Om de taken van de beheerder zoals verhuringen over te nemen is besloten om in 2004 een nieuwe stichting in het leven te roepen: ‘Stichting Jeugd voor Jeugd’. Deze stichting heeft als eerste doelstelling het in prima staat houden van de blokhut en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen, zodat deze geëxploiteerd kan worden.

Met behulp van deze eerste doelstelling willen we proberen ons tweede doel te realiseren: Stichting Jeugd voor Jeugd zal in de toekomst trachten zoveel mogelijk jeugd en welzijnswerken uit de regio te stimuleren en ondersteunen.

error: Deze inhoud is beveiligd !!